Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola
Csongrádi Tagintézménye„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

(ismeretlen szerző)


Legfőbb nevelési elvünk az elfogadás és szeretet.„Kisegítő iskola – Révai Lexikon szerint- „gyenge tehetségű gyermekek” részére szervezett osztályok, iskolák általánosan elfogadott elnevezése. Hazánkban 1898-ban Budapesten létesült az első Kisegítő, és ez idő óta ugyanott még kettő, s Egerben, Brassóban, Kecskeméten, Csongrádon, Szatmárnémetiben, Nagybecskereken, Debrecenben, és Szegeden nyitottak 1-1 ilyen iskolát.”


Csongrádon a Tisza folyó közelében, a Táncsics Mihály utca két ága által körbezárt háromszög alakú téren helyezkedik el az épület, melyet 1875-ben építettek elemi iskolának.


Az iskola rövid története


A kezdetekben csak kisegítő iskolai osztály, 1907, szeptember 10-én, pedig a Csongrádi Állami Kisegítő Iskola kezdi meg működését két osztállyal. Helye az iskolának többször megváltozott, és előfordult, hogy csak egy osztállyal működött. 1924. és 1947. között hányattatott sorsa volt az iskolának, majd 1947. után újjászervezik az oktatást, és lehetőség nyílik az Ady Endre utcai kollégiumi épületében a működésre, mely 1952-ig tart. Ekkor kerül átköltöztetésre az iskola a mostani helyére, a Kereszt térre, és 1953-ban már itt kezdenek a gyermekek. 1962-ben bővítésre kerül sor, fedett, nyitott zsibongóval egészítik ki az akkori épületet. (Ekkor 4 tanterem,1konyha,1 kamra, 1 WC, mosdó volt az épületben.)


1980-ban új épületet terveznek a gyógypedagógiai intézménynek, majd elkezdődik a régi épület felújítása, és az új iskolai épület felépítése, melynek átadására 1982-ben történik. Ekkor az intézményben 9 osztályterem, 150 férőhely van. Másik telephelyen 40 gyermeket befogadó nevelőotthon kerül kialakításra, mely szintén az iskolához tartozott. Maga az épület 1983-ban lett átadva, és akkor közel 100 főt tudott oktatni-nevelni. Ekkor Csongrád Megyében a legjobban felszerelt, és a céloknak legmegfelelőbben kialakított speciális gyógypedagógiai intézmény volt.


1993-ig a Csongrád Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája néven működött. 1994-ben felépült Szentesen egy akkor korszerű gyógypedagógiai intézmény, ahová átkerültek az állami és intézeti nevelt gyermekek, akik tanulmányaikat is ott folytatták tovább. Az 1994/95-ös tanévtől az iskola tanulói létszáma lecsökkent. Ezek után először gazdaságilag, majd később oktatásügyileg is a szentesi gyógypedagógiai intézményhez tartozott.


1996-tól újabb névváltozás következett be, a Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája, Diákotthona Csongrádi Telephelye lett. Mivel a gyerekek nagy része elkerült, az iskola addigi épülete nagynak bizonyult. Az oktatás felszorult az emeletre, az alsó szintet egy cég, a Humán kft. foglalta el.


1999-ben a komplex szentesi és csongrádi intézmény egységesen felvette Rigó Alajos pedagógus nevét, így a csongrádi iskola neve is újfent megváltozott, Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Részlegére.


A változások ezek után sem álltak meg. 2007-ben az akkori fenntartó döntése értelmében az iskolát a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonhoz csatolták, melynek felvette a nevét és Csongrádi Tagintézményeként működik mind a mai napig. Akkor még három intézmény összevonása történt meg, ma hat tagintézményből álló egységként működik a Kozmutza Flóra Gyógypedagógiai Intézmény szegedi, makói, szentesi, két hódmezővásárhelyi és a csongrádi telephellyel, Csongrád megyében felölelve a teljes gyógypedagógiai ellátást, a korai fejlesztéstől a speciális szakiskolai képzésig bezárólag.
Ma a csongrádi intézményben általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) valamint (2010-től) óvodai nevelés folyik.


1. Létszámok változásai


Az iskola létszáma a kezdetektől folyamatosan nőtt az évek folyamán, de a régi naplókat, anyakönyveket átolvasva a korai szakaszban soha nem haladta meg a 60 főt. A tanítás évfolyamonként zajlott. Voltak azonban tanévek, amikor kettes összevonással tanítottak az itt dolgozó pedagógusok.
A tanulók létszáma az elmúlt pár évben stagnált, vagy csökkent, ma a teljes intézményi létszám 47 fő. Jelenleg 4 iskolai, és két óvodai csoport működik az intézményben.


2. Fenntartók


Az iskola fenntartója évtizedeken keresztül Csongrád városa volt. A gyermeklétszám csökkenésekor, 1997-ben a Csongrád Megyei Önkormányzat vette át a szerepet, azonban az épület tulajdonosa mind a mai napig Csongrád Önkormányzata. 2012. január 1-től a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vette át a fenntartói feladatokat, 2013. január 1-től pedig az összes közoktatási intézménnyel együtt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületéhez tartozunk.

Intézményünkben szegregáltan oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése folyik.
Bekerülésükhöz a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiadott szakértői javaslat szükséges.


Petrityné Zsótér Erika
Tagintézmény-vezető